Strona startowa -> Mediacja -> Informacje dla kandydatów na mediatorów
Reklama
Informacje dla kandydatów na mediatorów
PDF Drukuj

 

Dokumentację w przedmiocie wpisania na listę mediatorów składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Krośnie - pokój 418 (IV piętro) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie
ul. Sienkiewicza 12
38-400 Krosno

 

Osoba do kontaktu:
Artur Kret – Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego,
tel. 13 4373603,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone.

 

I. MEDIATORZY W SPRAWACH KARNYCH
Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. Nr 108, poz. 1020).
Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która:
1. posiada obywatelstwo polskie;
2. korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
3. ukończyła 26 lat;
4. biegle włada językiem polskim;
5. nie była karana za przestępstwo umyślne;
6. posiada umiejętności likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;
7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.
 

WYMAGANE DOKUMENTY
Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna złożyć następujące dokumenty:
1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych, w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia funkcji mediatora,
2. kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
3. kwestionariusz osobowy,
4. cv,
5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
6. dokumenty potwierdzające fakt posiadania umiejętności likwidowania konfliktów,
7. odpis dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa. Jeżeli kandydat nie posiada wykształcenia o w/w kierunkach, powinien przedłożyć dokument potwierdzający odbycie szkolenia dla mediatorów,
8. informacja o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem przeznaczonym do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

 

II. MEDIATORZY W SPRAWACH NIELETNICH
Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591).
Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która:
1. ukończyła 26 lat,
2. korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
3. biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
4. posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
5. posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
6. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
7. odbyła szkolenie dla mediatorów.
Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:
1. Czynny zawodowo:
· sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
· adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
· komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
· funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
· pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
· pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz.
2. Ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.

WYMAGANE DOKUMENTY
Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna złożyć następujące dokumenty:
1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich, w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia funkcji mediatora,
2. kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
3. kwestionariusz osobowy,
4. cv,
5. odpis dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa ,
6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
7. dokument potwierdzający fakt posiadania umiejętności likwidowania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich
8. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkolenia dla mediatorów
9. informacja o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem przeznaczonym do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

 

III. MEDIATORZY W SPRAWACH CYWILNYCH
Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych regulują art. 1831 – art. 18315 ustawy z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). W odróżnieniu od mediacji w sprawach karnych oraz w sprawach rozpatrywanych na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, w sprawach cywilnych Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. Wybór osoby mediatora pozostawiono stronom. Wyjątek wprowadzono tylko w tych przypadkach, gdy sąd będzie kierować strony do mediacji. W tych sprawach sąd będzie mógł wyznaczyć mediatora (art. 1839 kpc). Mediatorem w sprawach cywilnych może być zasadniczo każdy mający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający w pełni z praw publicznych (art. 1832 § 1 kpc). Organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy mediatorów, którzy mogą odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów, a informacje o listach stałych mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazują prezesowi sądu okręgowego (art. 1832 § 3 i 4 kpc).
Zgodnie z art. 436 §3 kpc w sprawach o rozwód i separację mediatorami mogą być również osoby wskazane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno – konsultacyjne.

Wytworzył: Piotr Wdowiak
Data informacji: 2014-09-23 12:54:22
Opublikował: Piotr Wdowiak
Data publikacji: 2014-09-23 14:55:51
Odsłon: 796
Dziennik zmian
 


Licznik odwiedzin

Prowadzony od 23.02.2011 r.
mod_vvisit_counterDzisiaj205
mod_vvisit_counterW tygodniu476
mod_vvisit_counterW miesiącu3522
mod_vvisit_counterOgólnie362372
Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 
Twoje IP: 54.81.197.127
Host: ec2-54-81-197-127.compute-1.amazonaws.com