Ochrona danych osobowych

INFORMACJA
ADMINISTRATORA DANYCH


Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2015r. poz. 2135 ze zm.) informuję, że administratorem Pana/i danych osobowych jest


Prezes Sądu Rejonowego w Lesku,
Plac Konstytucji 3 Maja 9,38-600 Lesko,


który przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych.
Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-24
Publikacja w dniu:
2017-08-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
b/d