Sprawa III RNs 24/18

Sygnatura sprawy:
III RNs 24/18
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Data:
2018-06-27
Sala:
113
Godzina:
08:45:00
Przewodniczący
SSR Andrzej Cyran
Adres:
Lesko, Plac Konstytucji 3 Maja