e-Wokanda Sądu Rejonowego w Lesku

Informujemy, że aplikacja "Wokanda Internetowa" stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ganizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działań administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).
Wydział: Sygnatura: Sygnatura osk. pub.:
Nazwisko: Data:
Kalendarz
L.p.SygnaturaSygnatura osk. pub.DataRozpoczęcieWydziałSalaAdres Skład
1.I Ns 366/1719-09-201709:00I Wydział Cywilny10Lesko, Plac Konstytucji 3 Maja 9Przewodniczący: SSR Rafał Nabrzeżny
2.I C 408/1719-09-201709:15I Wydział Cywilny10Lesko, Plac Konstytucji 3 Maja 9Przewodniczący: SSR Rafał Nabrzeżny
3.I Ns 342/1719-09-201709:45I Wydział Cywilny10Lesko, Plac Konstytucji 3 Maja 9Przewodniczący: SSR Rafał Nabrzeżny
4.I Ns 348/1719-09-201710:00I Wydział Cywilny10Lesko, Plac Konstytucji 3 Maja 9Przewodniczący: SSR Rafał Nabrzeżny
5.I C 180/1719-09-201710:20I Wydział Cywilny10Lesko, Plac Konstytucji 3 Maja 9Przewodniczący: SSR Rafał Nabrzeżny
6.I C 366/1719-09-201711:00I Wydział Cywilny10Lesko, Plac Konstytucji 3 Maja 9Przewodniczący: SSR Rafał Nabrzeżny
7.I C 83/1619-09-201711:15I Wydział Cywilny10Lesko, Plac Konstytucji 3 Maja 9Przewodniczący: SSR Rafał Nabrzeżny
8.I Ns 498/1519-09-201711:50I Wydział Cywilny10Lesko, Plac Konstytucji 3 Maja 9Przewodniczący: SSR Rafał Nabrzeżny
9.I C 78/1619-09-201712:30I Wydział Cywilny10Lesko, Plac Konstytucji 3 Maja 9Przewodniczący: SSR Rafał Nabrzeżny
10.I Ns 288/1719-09-201713:00I Wydział Cywilny10Lesko, Plac Konstytucji 3 Maja 9Przewodniczący: SSR Rafał Nabrzeżny