Bezpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.) na terenie całej Polski stworzono dostęp do darmowej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególności w uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.

Na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl znajdują się szczegółowe informacje dot.  darmowej pomocy prawnej oraz interaktywna mapa Polski przedstawiająca lokalizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych powiatach.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna zgodnie z ustawą przysługuje osobom fizycznym:

 • które nie ukończyły 26 roku życia,
 • którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej  na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • które ukończyły 65 lat,
 • które posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
 • kobiety w ciąży.

 

Pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, w sprawach o których mowa w punktach powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu, w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy  prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.


Uwaga!

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Dokumenty, jakie są potrzebne do wykazania uprawnienia w celu otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej szczegółowo określa  ustawa z dnia 05 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.) (kliknij).

 


PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

 

NA TERENIE POWIATU LESKIEGO:

Nr 1 – Lesko ul. Piłsudskiego 5 (nad Wydziałem Komunikacji)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – godziny 13:00-17:00

Wtorek – godziny 10:00-14:00

Środa – godziny 11:00-15:00

Czwartek – godziny 11:00-15:00

Piątek – godziny 13:00-17:00


Nr 2 – Baligród ul. Jana Duplaka 7 (Dom Strażaka)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – godziny 13:00-17:00

Wtorek – Piątek – godziny 09:00-13:00

 

NA TERENIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO:

Nr 1  - Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 10

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – godziny 08:00-16:00,

Wtorek – godziny 11:30-15:30,

Środa – godziny 08:00-12:00,

Czwartek – godziny 08:00-12:00, 13:00-17:00

Piątek – godziny 08:00-16:00


Nr 2 – Urząd Gminy w Lutowiskach, Lutowiska 14

Godziny otwarcia:

Wtorek – godziny 08:00-12:00


Nr 3 – Urząd Gminy w Czarnej, Czarna Górna 74

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek – godziny 08:00-12:00

Rejestr zmian dla: Bezpłatna pomoc prawna