Biegli sądowi

Lista biegłych sądowych jest udostępniana dla stron w Oddziale Administracyjnym w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku w budynku Sądu Rejonowego w Lesku I piętro pokój 104 w godzinach od 730 do 1530.

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi