II Wydział Karny

II WYDZIAŁ KARNY

tel. 13 46898 07
fax. 13 46898 50

Przewodniczący Wydziału
SSR Jacek Łukasik
tel. 13 46898 07

Kierownik Sekretariatu II Wydziału Karnego
Aldona Krystyńska
tel. 13 46898 07

Właściwość rzeczowa:

Rozpoznaje :

  • sprawy z zakresu prawa karnego i karno-skarbowego oraz wykroczeń,
  • sprawy z oskarżenia prywatnego,
  • wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania,
  • rozpatruje zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowania przygotowawczego,
  • postępowanie dotyczące wykonania orzeczonych kar , środków karnych i środków zabezpieczających,
  • należności sądowe.
z obszaru gmin Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica i Solina.

karny.lesko@lesko.sr.gov.pl

Interesanci przyjmowani są w pokoju numer 107 budynku Sądu (I piętro)

  • w poniedziałki w godzinach od 900 do 1800
  • od wtorku do piątku w godzinach 800 do 1400

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Wdowiak
Dokument z dnia:
2017-09-26
Publikacja w dniu:
2017-09-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Wdowiak
Dokument z dnia:
2017-09-20
Publikacja w dniu:
2017-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
b/d