Kancelarie Komornicze

KOMORNIK SĄDOWY
PRZY SĄDZIE REJONOWYM 
w LESKU

Przemysław KUBICA
Kancelaria Komornicza w Lesku
Plac Konstytucji 3 Maja 14
38-600 Lesko
tel.13 46 45 810

lesko.kubica@komornik.pl

www.komorniklesko.pl

Bank: BPH S.A.
Nr konta: 13 1060 0076 0000 3380 0009 1136


KOMORNIK SĄDOWY 
PRZY SĄDZIE REJONOWYM  
w LESKU

Tomasz KLUCZNIK
Kancelaria Komornicza w Lesku
Plac Konstytucji 3 Maja 16
38-600 Lesko
tel.13 46 96 094

lesko@komornik.pl

www.komorniklesko1.pl

Bank: PBS Lesko
Nr konta: 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001