Komornicy


I. KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM w LESKU

Tomasz KLUCZNIK
Kancelaria Komornicza w Lesku
Plac Konstytucji 3 Maja 16
38-600 Lesko
tel.13 46 96 094

lesko@komornik.pl

www.komorniklesko1.pl

 

-rachunek służący obsłudze prowadzonych postępowań

Bank: PBS Lesko 
Nr konta: 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001

 

- opłaty egzekucyjne

Bank: PBS Lesko
Nr konta: 32 8642 1012 2003 1209 6263 0003


II. KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM w LESKU

Przemysław KUBICA
Kancelaria Komornicza w Lesku
Plac Konstytucji 3 Maja 14
38-600 Lesko
tel.13 46 45 810

lesko.kubica@komornik.pl

www.komorniklesko.pl

 

- środki pieniężne wyegzekwowane w toku egzekucji oraz zaliczki na pokrycie wydatków gotówkowych - 

Bank: PBS Lesko
Nr konta: 58 8642 1012 2003 1218 4783 0001

 

- opłaty egzekucyjne

Bank: PBS Lesko
Nr konta: 04 8642 1012 2003 1218 4783 0003

Rejestr zmian dla: Komornicy