Krajowa Rada Radców Prawnych

Krajowa Izba Radców Prawnych

Aleje Ujazdowskie 18 lok.4, 00-478 Warszawa
tel/fax:  22 622 05 88, 622 84 28;33
kirp@kirp.pl
www.kirp.pl