Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Lesku funkcjonuje jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie  na podstawie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie Sądów Apelacyjnych, Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. (Dz. U. z dnia 31 października 2002 r. Nr 180, poz. 1508 z późniejszymi zmianami) i obejmuje obszarem właściwości gminy:

  • Baligród
  • Cisna
  • Czarna
  • Lesko
  • Lutowiska
  • Olszanica
  • Solina
  • Ustrzyki Dolne

Jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w sektorze finansów publicznych, w całości finansowaną z budżetu państwa

 

Organizację oraz zasady funkcjonowania określają następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ustroju sądów powszechnych;

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych;

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 20015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych;

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.