Prokuratury rejonowe, okręgowe, apelacyjne

Prokuratury
Apelacyjna

al. Piłsudskiego 28, Rzeszów
tel. 17 85803 04

Okręgowa ul. Czajkowskiego 51, Krosno
tel. 13 43718 00
Rejonowa ul. Unii Brzeskiej 14, Lesko
tel. 13 46895 10