VI Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Ustrzykach Dolnych

VI ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KARNY Z SIEDZIBĄ W USTRZYKACH DOLNYCH

tel. 13 46898 40
fax. 13 46898 41

Przewodniczący Wydziału
SSR Lidia Różycka - Sroka
tel. 13 46898 42

Kierownik Sekretariatu VI Zamiejscowego Wydziału Karnego
Teresa Krupińska - Rostocka
tel. 13 46898 42

Wykonywanie orzeczeń - Janina Chorzępa, tel. 1346898 46

Księga Należności sądowych - Anita Piotrowska, tel. 1346898 46

 

Właściwość rzeczowa:

Rozpoznaje :

  • sprawy z zakresu prawa karnego i karno-skarbowego oraz wykroczeń,
  • sprawy z oskarżenia prywatnego,
  • wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania,
  • rozpatruje zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowania przygotowawczego,
  • postępowanie dotyczące wykonania orzeczonych kar , środków karnych i środków zabezpieczających,
  • należności sądowe.
z obszaru gmin Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne.

karny.ustrzyki@lesko.sr.gov.pl

Interesanci przyjmowani są w pokoju numer 15 budynku Sądu (I piętro)

  • w poniedziałki w godzinach od 900 do 1800
  • od wtorku do piątku w godzinach 800 do 1400

Rejestr zmian dla: VI Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Ustrzykach Dolnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Wdowiak
Dokument z dnia:
2017-09-26
Publikacja w dniu:
2017-09-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Wdowiak
Dokument z dnia:
2017-09-20
Publikacja w dniu:
2017-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
b/d