Sprawa III Nkd 5/19

Sygnatura sprawy:
III Nkd 5/19
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Data:
2019-06-14
Sala:
113
Godzina:
08:30:00
Przewodniczący
SSR Andrzej Cyran
Adres:
Lesko, Plac Konstytucji 3 Maja